پیام فرستادن
چین تجهیزات تست آزمایشگاهی سازنده

 

Advanced Instruments Co.,Limited

 

To Be Advanced in Quality and Service! 

 

اخبار

June 18, 2024

ایتالیا مشتریان در ماه ژوئن به ما مراجعه می کنند

پس از سه ماه مذاکره،موزع در ایتالیا کاربر نهایی را برای بررسی کارخانه و محصولات ما آورد.


مصرف کننده نهایی یک آزمایشگاه در ایتالیا است و آنها قصد دارند کالری متر مخروط و اتاق چگالی دود NBS را در ماه ژوئن خریداری کنند.

آخرین اخبار شرکت ایتالیا مشتریان در ماه ژوئن به ما مراجعه می کنند  0

آخرین اخبار شرکت ایتالیا مشتریان در ماه ژوئن به ما مراجعه می کنند  1

 

ما ملاقات بسیار شاد داشتیم، و من معتقدم که ما در آینده نزدیک همکاری خوبی خواهیم داشت!

اطلاعات تماس