چین تجهیزات تست آزمایشگاهی سازنده

 

Advanced Instruments Co.,Limited

 

To Be Advanced in Quality and Service! 

 

اخبار

February 22, 2022

ویسکومتر سینماتیک نیمه خودکار KV-I ارتقا یافته است

قبل از این، حمام ویسکوزیته در LCD نمایش داده می شود و از تایمر استفاده می کند.

آخرین اخبار شرکت ویسکومتر سینماتیک نیمه خودکار KV-I ارتقا یافته است  0

 

اکنون، ویسکومتر سینماتیک نیمه خودکار KV-I برای کنترل عملکرد به صفحه لمسی ارتقا یافته است.

 

آخرین اخبار شرکت ویسکومتر سینماتیک نیمه خودکار KV-I ارتقا یافته است  1

اطلاعات تماس