چین تجهیزات تست آزمایشگاهی سازنده

 

Advanced Instruments Co.,Limited

 

To Be Advanced in Quality and Service! 

 

اخبار

September 28, 2022

نسل جدید ویسکومتر خودکار Houillon توسط ASTM D7279 و D445

ویسکومتر خودکار Houillon دارای عملکردهای تمیز کردن خودکار، خشک کردن خودکار، محاسبه خودکار نتایج، و همچنین می توان شاخص ویسکوزیته را محاسبه کرد!نمونه میکرو باعث صرفه جویی در نیروی کار و مواد مصرفی می شود. سرعت تشخیص سریع.

 

آخرین اخبار شرکت نسل جدید ویسکومتر خودکار Houillon توسط ASTM D7279 و D445  0

اطلاعات تماس