پیام فرستادن
چین تجهیزات تست آزمایشگاهی سازنده

 

Advanced Instruments Co.,Limited

 

To Be Advanced in Quality and Service! 

 

اخبار

June 28, 2024

چرا نقطه ریختن محصولات نفتی را آزمایش کنیم؟

آزمایش نقطه ریختن محصولات نفتی به چند دلیل مهم است:

 

1عملکرد در آب و هوای سرد: نقطه ریختن پایین ترین دمایی است که در آن یک محصول نفتی، مانند سوخت دیزل یا روغن روان کننده، در شرایط آزمایش خاص جریان خواهد داشت.این نشان دهنده توانایی محصول برای انجام در شرایط آب و هوایی سرد است.دانستن نقطه ریختن کمک می کند تا مشخص شود که آیا یک محصول برای استفاده در مناطق یا فصول با دمای پایین مناسب است.

 

 

 

 

 

 

2دستکاری و جریان پذیری: نقطه ریختن اطلاعات مربوط به ویژگی های دستکاری و جریان محصولات نفتی را ارائه می دهد. اگر نقطه ریختن بیش از حد بالا باشد،به این معنی که محصول ممکن است ضخیم و سست شود.این امر می تواند باعث مشکلات عملیاتی و تاخیر در صنایع مختلف از جمله حمل و نقل، تولید و نفت و گاز شود.

 

 

3حفاظت از تجهیزات: در کاربردهایی که از محصولات نفتی استفاده می شود، مانند موتورها، سیستم های هیدرولیکی یا خط لوله،ضروری است که اطمینان حاصل شود که محصول حتی در دمای پایین می تواند جریان داشته باشد و روغن را فراهم کند.اگر نقطه ریختن به اندازه کافی پایین نباشد، خطر آسیب رساندن به تجهیزات ناشی از روانکاری ناکافی یا انسداد ناشی از جامد شدن محصول وجود دارد.

 

4عملکرد شروع سرد: در خودرو و سایر کاربردهای موتور، نقطه ریختن به ویژه برای شرایط شروع سرد اهمیت دارد. اگر نقطه ریختن بیش از حد بالا باشد،موتور ممکن است برای راه اندازی مشکل داشته باشد یا به دلیل عدم استفاده از روغن کافی در لحظات اولیه کار، دچار فرسایش بیشتری شود..

 

با آزمایش نقطه ریختن محصولات نفتی، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و کاربران نهایی می توانند کیفیت محصول را تضمین کنند، شرایط مناسب دستکاری و ذخیره سازی را تعیین کنند.و انتخاب محصولات مناسب برای برنامه های کاربردی خاص و محیط های عملیاتی.

 

آخرین اخبار شرکت چرا نقطه ریختن محصولات نفتی را آزمایش کنیم؟  0

اطلاعات تماس