پیام فرستادن
چین تجهیزات تست آزمایشگاهی سازنده

 

Advanced Instruments Co.,Limited

 

To Be Advanced in Quality and Service! 

 

اخبار

June 21, 2024

ASTM D3241 JFTOT

 

آخرین اخبار شرکت ASTM D3241 JFTOT  0

 

ميشه فاکتورهاي اصلي اي که JFTOT براي ارزيابي ثبات سوخت جت اندازه گيري ميکنه رو توضيح بدي؟

 

JFTOT (Jet Fuel Thermal Oxidation Tester) چندین عامل کلیدی را برای ارزیابی ثبات سوخت جت اندازه گیری می کند. این عوامل شامل:
1ثبات اکسیداسیون: آزمایش JFTOT مقاومت سوخت را در برابر اکسیداسیون ارزیابی می کند که واکنش سوخت با اکسیژن در دمای بالا است.این اندازه گیری تشکیل سپرده های غیرقابل حل و افزایش اسیدیت در سوخت، که نشانگر اکسیداسیون هستند.
2تشکیل سپرده ها: آزمایش تمایل سوخت به تشکیل سپرده ها را در هنگام قرار گرفتن در معرض دماهای بالا ارزیابی می کند. این سپرده ها می توانند فیلترهای سوخت، نوزل های سوخت و سایر اجزای را مسدود کنند.که منجر به مشکلات عملیاتی در موتورهای هواپیما می شود.
3خواص انتقال گرما: JFTOT خواص انتقال گرما سوخت را اندازه گیری می کند. توانایی سوخت را برای انتقال گرما و خنک کردن اجزای مهم موتور به طور موثر ارزیابی می کند.مانند تزریق کننده های سوخت و سیستم های کنترل سوخت.
4پتانسیل خوردگی: این آزمایش همچنین خواص خوردگی سوخت را بررسی می کند. این پتانسیل سوخت را برای خوردگی اجزای سیستم سوخت، از جمله مخازن، لوله کشی و قطعات موتور ارزیابی می کند.


با اندازه گیری این عوامل کلیدی، آزمایش JFTOT اطلاعات ارزشمندی در مورد ثبات و عملکرد سوخت جت در شرایط دمای بالا فراهم می کند.این کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که سوخت با استانداردهای کیفیت لازم مطابقت دارد و می تواند به طور ایمن در موتورهای هواپیما بدون ایجاد مشکلات عملیاتی یا به خطر انداختن ایمنی پرواز استفاده شود.

 

تفاوت آزمون JFTOT با سایر روش های ارزیابی ثبات سوخت جت، مانند آزمون ASTM D3241 چیست؟

 

آزمایش JFTOT (Jet Fuel Thermal Oxidation Tester) و آزمایش ASTM D3241 هر دو روش مورد استفاده برای ارزیابی ثبات سوخت جت هستند.اما آنها برخی از تفاوت ها از نظر اصول آزمایش و پارامترهای ارزیابی شدهدر اینجا برخی از تفاوت های کلیدی بین این دو روش وجود دارد:
آزمون JFTOT:
اصل آزمایش: آزمایش JFTOT تخریب اکسیداسیون سوخت جت را با قرار دادن آن در دمای بالا و جریان هوا کنترل شده در حضور یک کاتالیزور فلزی گرم شبیه سازی می کند.آزمایش تشکیل سپرده های غیرقابل حل و افزایش اسیدیت را به عنوان شاخص های ثبات اکسیداسیون سوخت اندازه گیری می کند..
شرایط پویا: آزمایش JFTOT شامل شرایط پویا، از جمله جریان سوخت و فشار مکانیکی است که عملکرد سیستم سوخت واقعی را بهتر شبیه سازی می کند.این امکان را برای ارزیابی جامع تر ثبات سوخت در شرایط پویا فراهم می کند.
تجزیه و تحلیل سپرده: آزمایش JFTOT اطلاعات دقیق تری در مورد ترکیب، مقدار و مورفولوژی سپرده های تشکیل شده در طول آزمایش ارائه می دهد.این می تواند به درک تاثیر بالقوه سپرده ها بر اجزای سیستم سوخت کمک کند..
آزمون ASTM D3241:
اصول آزمایش: آزمایش ASTM D3241 یک روش استاندارد برای ارزیابی ثبات اکسیداسیون حرارتی سوخت توربین های هواپیمایی است.این شامل قرار دادن نمونه سوخت در معرض هوا و دمای بالا برای مدت زمان مشخص و نظارت بر تغییرات پارامترها مانند سپرده های محلول و اسیدیت است.
پذیرش قانونی: روش آزمایش ASTM D3241 یک استاندارد شناخته شده است که توسط سازمان های نظارتی و سازمان های صنعتی شناخته شده است.این به طور گسترده ای پذیرفته شده و در صنعت هواپیمایی برای ارزیابی ثبات سوخت جت استفاده می شود.
سادگی: آزمایش ASTM D3241 نسبتاً ساده و ساده است در مقایسه با آزمایش JFTOT. آن شامل شرایط پویا یا تجزیه و تحلیل دقیق سپرده نمی شود.
در حالی که هر دو روش ثبات سوخت جت را ارزیابی می کنند، آزمایش JFTOT با شبیه سازی شرایط پویا و ارائه تجزیه و تحلیل دقیق انبار، ارزیابی جامع تری را ارائه می دهد.از طرف دیگر، یک روش استاندارد است که به طور گسترده پذیرفته شده و ساده تر انجام می شود. انتخاب روش آزمایش ممکن است به الزامات خاص، ملاحظات قانونی،و سطح جزئیات مورد نیاز برای ارزیابی ثبات سوخت جت.

اطلاعات تماس