چین تجهیزات تست آزمایشگاهی سازنده

 

Advanced Instruments Co.,Limited

 

To Be Advanced in Quality and Service! 

 

اخبار

January 27, 2022

تست EMC برای دستگاه تست EN50399

طبق درخواست کاربر ایتالیایی، ما با آزمایشگاه SGS تماس می‌گیریم تا تست EN 61326-1 EMC را برای دستگاه تست شعله کابل دسته‌ای EN 50399 انجام دهیم.

آخرین اخبار شرکت تست EMC برای دستگاه تست EN50399  0

آخرین اخبار شرکت تست EMC برای دستگاه تست EN50399  1

اطلاعات تماس